VT Markets APP

Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

Tải về

Notifications

  • Thông Báo Quan Trọng
  • Cập Nhật Cổ Tức
16 April 2024
Thông báo Điều chỉnh trên đồng tiền TRY của Thổ Nhĩ Kỳ

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp môi trường giao dịch thuận lợi hơn cho khách hàng, VT Markets sẽ có những điều chỉnh cho sản phẩm TRY vào ngày 22 tháng 4 năm 2024. Vui lòng kiểm tra các …

15 April 2024
Ra mắt sản phẩm mới

Khách hàng thân mến, Để cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn giao dịch đa dạng hơn, VT Markets sẽ ra mắt 2 sản phẩm mới vào ngày 22 tháng 4 năm 2024. Bạn có thể giao dịch các sản …

11 April 2024
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi khách hàng, Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Giờ bảo trì: Ngày 13 …

10 April 2024
Sửa đổi trên tất cả trái phiếu

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp môi trường giao dịch thuận lợi cho khách hàng, VT Markets sẽ sửa đổi cài đặt giao dịch của tất cả Trái phiếu vào ngày 15 tháng 4 năm 2024: Thông tin trên …

9 April 2024
Thông báo Đáo hạn Hợp đồng Tương lai Tháng 4

Khách hàng thân mến, Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau: Xin lưu ý: • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở. • Các vị …

9 April 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Bắt đầu từ ngày 12 tháng 4 năm 2024, giờ giao dịch của một số sản phẩm MT4/MT5 sẽ thay đổi do thay đổi Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày ở EU/Vương quốc Anh. Vui …

4 April 2024
Thông báo điều chỉnh giao dịch

Kính gửi khách hàng, Bắt đầu từ ngày 07 tháng 4 năm 2024, giờ giao dịch của một số sản phẩm MT4/MT5 sẽ thay đổi do sự thay đổi Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày sắp tới ở AU. …

29 March 2024
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Kính gửi khách hàng, Bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ quốc tế, giờ giao dịch của một số sản phẩm của VT Markets sẽ được điều chỉnh. Vui lòng kiểm tra liên kết sau để biết các sản …

27 March 2024
Thông báo điều chỉnh giao dịch

Kính gửi khách hàng, Bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2024, giờ giao dịch của một số sản phẩm MT4/MT5 sẽ thay đổi do sự thay đổi Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày sắp tới ở EU/Vương …

25 March 2024
Thông báo Điều chỉnh trên đồng tiền TRY của Thổ Nhĩ Kỳ

Kính gửi khách hàng, Để ứng phó với biến động thị trường cao sắp tới đối với TRY Forex trong cuộc bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ có những điều chỉnh đối với các sản phẩm này vào ngày …

21 March 2024
Thông báo quan trọng về phần mềm MT5

Kính gửi khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng, chúng tôi đã hoàn tất việc bảo trì và nâng cấp MT5 vào ngày 16 tháng 3 năm 2024. …

15 March 2024
Thông báo nâng cấp máy chủ (Đã cập nhật)

Kính gửi khách hàng, Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng, máy chủ MT5, VT APP và Cổng thông tin khách hàng sẽ được bảo trì …

13 March 2024
Ra mắt sản phẩm mới

Khách hàng thân mến, Để cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn giao dịch đa dạng hơn, VT Markets sẽ ra mắt 1 sản phẩm mới vào ngày 18 tháng 3 năm 2024. Giờ đây bạn có thể giao dịch …

7 March 2024
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì …

5 March 2024
Thông báo điều chỉnh thời gian theo mùa Tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Kính gửi khách hàng, Việc điều chỉnh DST sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 3. Hãy xem xét kỹ dưới đây: Phiên giao dịch của một số sản phẩm trên MT4/MT5 sẽ được thay đổi như sau. Vui lòng …

1 March 2024
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì …

29 February 2024
Thông báo Rollover Hợp đồng Tương lai Tháng 3

Khách hàng thân mến, Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau: Xin lưu ý: • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở. • Các vị …

29 February 2024
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Kính gửi khách hàng, Bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ quốc tế, giờ giao dịch của một số sản phẩm của VT Markets sẽ được điều chỉnh. Vui lòng kiểm tra liên kết sau để biết các sản …

22 February 2024
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì …

20 February 2024
Sửa đổi trên tài khoản STP

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp cho khách hàng quý giá của chúng tôi một môi trường giao dịch nâng cao, VT Markets sẽ điều chỉnh một số điều kiện giao dịch nhất định cho tài khoản STP vào …

16 February 2024
Ra mắt sản phẩm mới

Khách hàng thân mến, Để cung cấp cho bạn các tùy chọn giao dịch đa dạng hơn, VT Markets sẽ ra mắt 6 sản phẩm ETF mới vào ngày 20 tháng 2 năm 2024. Giờ đây bạn có thể giao …

16 February 2024
Sửa đổi trên tất cả các Cổ phiếu

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp môi trường giao dịch thuận lợi cho khách hàng, VT Markets sẽ sửa đổi cài đặt giao dịch của tất cả Cổ phiếu vào ngày 19 tháng 2 năm 2024: 1. Đòn bẩy …

15 February 2024
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì …

14 February 2024
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ (đã được cập nhật)

Kính gửi khách hàng, Bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ quốc tế, giờ giao dịch của một số sản phẩm của VT Markets sẽ được điều chỉnh. Vui lòng kiểm tra liên kết sau để biết các sản …

5 February 2024
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Kính gửi khách hàng, Bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ quốc tế, giờ giao dịch của một số sản phẩm của VT Markets sẽ được điều chỉnh. Vui lòng kiểm tra liên kết sau để biết các sản …

2 February 2024
Thông báo Đáo hạn Hợp đồng Tương lai Tháng Hai

Khách hàng thân mến, Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau: Xin lưu ý: • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở. • Các vị …

25 January 2024
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì …

18 January 2024
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

17 January 2024
Ra mắt sản phẩm mới

Khách hàng thân mến, Để cung cấp cho bạn các tùy chọn giao dịch đa dạng hơn, VT Markets sẽ ra mắt 3 sản phẩm mới vào ngày 22 tháng 1 năm 2024. Giờ đây bạn có thể giao dịch …

11 January 2024
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ (đã được cập nhật)

Kính gửi khách hàng, Bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ quốc tế, giờ giao dịch của một số sản phẩm của VT Markets sẽ được điều chỉnh. Vui lòng kiểm tra liên kết sau để biết các sản …

8 January 2024
Thông báo đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 1

Khách hàng thân mến, Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau: Xin lưu ý: • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở. • Các vị …

5 January 2024
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Kính gửi khách hàng, Bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ quốc tế, giờ giao dịch của một số sản phẩm của VT Markets sẽ được điều chỉnh. Vui lòng kiểm tra liên kết sau để biết các sản …

3 January 2024
Thông báo điều chỉnh đối với các Cổ phiếu

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp môi trường giao dịch thuận lợi cho khách hàng, VT Markets sẽ sửa đổi cài đặt giao dịch của tất cả CFD cổ phiếu vào ngày 8 tháng 1 năm 2024: 1. Đòn …

21 December 2023
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ (đã được cập nhật)

Kính gửi khách hàng, Bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ quốc tế, giờ giao dịch của một số sản phẩm của VT Markets sẽ được điều chỉnh. Tất cả các sản phẩm sẽ đóng cửa vào ngày 25/12/2023 …

14 December 2023
Ra mắt sản phẩm mới

Khách hàng thân mến, Để cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn giao dịch đa dạng hơn, VT Markets sẽ ra mắt 2 sản phẩm mới vào ngày 18 tháng 12 năm 2023. Giờ đây bạn có thể giao dịch …

8 December 2023
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ (đã được cập nhật)

Kính gửi khách hàng, Bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ quốc tế, giờ giao dịch của một số sản phẩm của VT Markets sẽ được điều chỉnh. Tất cả các sản phẩm sẽ đóng cửa vào ngày 25/12/2023 …

7 December 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

1 December 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

30 November 2023
Sửa đổi trên tất cả các Cổ phiếu

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp môi trường giao dịch thuận lợi cho khách hàng, VT Markets sẽ sửa đổi cài đặt giao dịch của tất cả cổ phiếu CFD vào ngày 4 tháng 12 năm 2023: 1. Đòn …

29 November 2023
Thông báo Đáo hạn Hợp đồng Tương lai Tháng 12

Khách hàng thân mến, Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau: Xin lưu ý: • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở. • Các vị …

23 November 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

22 November 2023
Thông báo nâng cấp phiên bản phần mềm MT5 của VT Markets

Kính thưa quý khách hàng, Để mang đến cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn, VT Markets sẽ cập nhật phần mềm MT5 của chúng tôi vào ngày 25 tháng 11 năm 2023 (Thứ Bảy), yêu cầu phiên bản …

17 November 2023
Ra mắt sản phẩm mới

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp cho bạn các tùy chọn giao dịch đa dạng hơn, VT Markets sẽ ra mắt 2 sản phẩm mới vào ngày 20 tháng 11 năm 2023. Giờ đây bạn có thể giao dịch …

16 November 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

15 November 2023
Thông báo nâng cấp phiên bản phần mềm MT4 của VT Markets

Kính thưa quý khách hàng, Để mang đến cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn, VT Markets sẽ nâng cấp phần mềm MT4 của chúng tôi lên phiên bản 1380 vào ngày 18 tháng 11 năm 2023 (Thứ Bảy). …

9 November 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

7 November 2023
Thông báo Rollover Hợp đồng Tương lai Tháng 11

Khách hàng thân mến, Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau: Xin lưu ý: • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở. • Các vị …

7 November 2023
Sửa đổi trên tất cả các Cổ phiếu

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp môi trường giao dịch thuận lợi cho khách hàng, VT Markets sẽ sửa đổi cài đặt giao dịch của Tất cả Cổ phiếu trên MT5 vào ngày 13 tháng 11 năm 2023: 1. …

3 November 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

30 October 2023
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Khách hàng thân mến, Xin vui lòng lưu ý những điều chỉnh giao dịch đối với các sản phẩm sau do ảnh hưởng của các ngày lễ quốc tế: Lưu ý: Dấu gạch ngang (-) thể hiện giờ giao dịch …

27 October 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

26 October 2023
Hết thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày ở Mỹ

Kính gửi khách hàng, Do Quy ước giờ mùa hè của Mỹ kết thúc vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, giờ giao dịch đối với một số sản phẩm nhất định trên MT4/MT5 sẽ thay đổi. Cùng ngày, giờ …

25 October 2023
Ra mắt sản phẩm mới

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp cho khách hàng các tùy chọn giao dịch đa dạng hơn, VT Markets sẽ ra mắt 10 Cổ phiếu mới của Mỹ vào ngày 06 tháng 11 năm 2023. Giờ đây các khách …

23 October 2023
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Kính gửi khách hàng, Bắt đầu từ ngày 29 tháng 10 năm 2023, giờ giao dịch của một số sản phẩm MT4/MT5 sẽ thay đổi do sự thay đổi Quy ước  giờ mùa hè sắp tới ở EU/Vương quốc Anh. …

19 October 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

6 October 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

5 October 2023
Sửa đổi đối với Cổ phiếu CFD Mỹ

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp môi trường giao dịch thuận lợi cho khách hàng, VT Markets sẽ sửa đổi cài đặt giao dịch của Cổ phiếu Mỹ vào ngày 16 tháng 10 năm 2023: Dữ liệu trên chỉ …

28 September 2023
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Khách hàng thân mến, Xin vui lòng lưu ý những điều chỉnh giao dịch đối với các sản phẩm sau do ảnh hưởng của các ngày lễ quốc tế: Lưu ý: Dấu gạch ngang (-) thể hiện giờ giao dịch …

28 September 2023
Thông báo Đáo hạn Hợp đồng Tương lai Tháng 10

Khách hàng thân mến, Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau: Xin lưu ý: • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở. • Các vị …

26 September 2023
VT Markets Thông báo Sửa đổi đối với Cổ phiếu Mỹ

Kính gửi quý khách hàng, Để cung cấp môi trường giao dịch thuận lợi cho khách hàng, VT Markets sẽ sửa đổi cài đặt giao dịch của một số Cổ phiếu Mỹ trên MT5 vào ngày 2 tháng 10 năm …

21 September 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

15 September 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

14 September 2023
Thông báo đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 9 (đã được cập nhật)

Khách hàng thân mến, Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau: Xin lưu ý: • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở. • Các vị …

13 September 2023
Thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch chỉ số VT Markets

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp môi trường giao dịch tốt hơn phù hợp với điều kiện thị trường, VT Markets sẽ điều chỉnh thời gian giao dịch của CHINA50 vào ngày 18 tháng 9 năm 2023. Vui lòng …

11 September 2023
Thông báo đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 9 (đã được cập nhật)

Khách hàng thân mến, Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau: Xin lưu ý: • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở. • Các vị …

1 September 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

30 August 2023
Thông báo đáo hạn Hợp đồng Tương lai Tháng 9

Khách hàng thân mến, Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau: Xin lưu ý: • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở. • Các vị …

30 August 2023
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Khách hàng thân mến, Xin vui lòng lưu ý những điều chỉnh giao dịch đối với các sản phẩm sau do ảnh hưởng của các ngày lễ quốc tế: Lưu ý: Dấu gạch ngang (-) thể hiện giờ giao dịch …

17 August 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

14 August 2023
Sửa đổi đối với Cổ phiếu CFD Mỹ

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp một môi trường giao dịch thuận lợi cho khách hàng của chúng tôi, VT Markets sẽ sửa đổi cài đặt giao dịch của Cổ phiếu Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 8 năm …

11 August 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

8 August 2023
Thông báo đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 8

Khách hàng thân mến, Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau: Xin lưu ý: • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở. • Các vị …

4 August 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

3 August 2023
Thông báo về việc cập nhật liên quan đến Chương trình bonus

Kính gửi khách hàng, Bắt đầu từ ngày 03/08/2023, Chương trình bonus sẽ có sự thay đổi. Cụ thể, khi bạn thực hiện rút tiền tại tài khoản giao dịch của mình, tất cả tín dụng giao dịch (bonus) hiện …

2 August 2023
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Khách hàng thân mến, Xin vui lòng lưu ý những điều chỉnh giao dịch đối với các sản phẩm sau do ảnh hưởng của các ngày lễ quốc tế: Lưu ý: Dấu gạch ngang (-) thể hiện giờ giao dịch …

21 July 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

14 July 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

12 July 2023
Thông báo đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 7

Khách hàng thân mến, Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau: Xin lưu ý: • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở. • Các vị …

4 July 2023
Các sửa đổi đối với Cổ phiếu CFD của Hoa Kỳ

Kính gửi khách hàng, Để đối phó với sự biến động hiện tại của thị trường, VT Markets sẽ sửa đổi cài đặt giao dịch của Cổ phiếu Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 7 năm 2023: Dữ liệu trên …

30 June 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Giờ bảo trì: Ngày 1 …

29 June 2023
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Khách hàng thân mến, Xin vui lòng lưu ý những điều chỉnh giao dịch đối với các sản phẩm sau do ảnh hưởng của các ngày lễ quốc tế: Lưu ý: Dấu gạch ngang (-) thể hiện giờ giao dịch …

9 June 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

5 June 2023
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Khách hàng thân mến, Xin vui lòng lưu ý những điều chỉnh giao dịch đối với các sản phẩm sau do ảnh hưởng của các ngày lễ quốc tế: Lưu ý: Dấu gạch ngang (-) thể hiện giờ giao dịch …

31 May 2023
Thông báo về thay đổi trên sản phẩm Forex

Kính gửi quý khách hàng, Để cung cấp một môi trường giao dịch thuận lợi cho khách hàng của chúng tôi, VT Markets sẽ sửa đổi cài đặt giao dịch của các sản phẩm TRY Crosses vào ngày 05 tháng …

30 May 2023
Thông báo đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 6

Khách hàng thân mến, Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau: Xin lưu ý: • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở. • Các vị …

18 May 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

10 May 2023
Thông báo chuyển nhượng hợp đồng tương lai tháng 5

Khách hàng thân mến, Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau: Xin lưu ý: • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở. • Các vị …

9 May 2023
Thông báo điều chỉnh đối với Cổ phiếu CFD Mỹ

Kính gửi quý khách hàng, Để cung cấp trải nghiệm giao dịch tốt nhất có thể, VT Markets sẽ sửa đổi đòn bẩy cho sản phẩm cổ phiếu CFD Mỹ vào ngày 15 tháng 5 năm 2023: Dữ liệu trên …

5 May 2023
Thông báo Điều chỉnh Đòn bẩy 

Kính gửi khách hàng, Để đối phó với sự biến động cao sắp tới của thị trường đối với các cặp chéo của TRY trong cuộc bầu cử sắp tới ở Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ có những điều chỉnh cho …

3 May 2023
Giao dịch 2 cặp tiền tệ mới với VT Markets

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn giao dịch đa dạng hơn, VT Markets sẽ ra mắt 2 sản phẩm mới vào ngày 8 tháng 5 năm 2023. Giờ đây, bạn có thể giao dịch …

28 April 2023
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Khách hàng thân mến, Xin vui lòng lưu ý những điều chỉnh giao dịch đối với các sản phẩm sau do ảnh hưởng của các ngày lễ quốc tế: Lưu ý: Dấu gạch ngang (-) thể hiện giờ giao dịch …

13 April 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Khách hàng thân mến, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, sẽ có một đợt bảo trì hệ thống vào cuối tuần này. Giờ bảo trì: Ngày …

10 April 2023
Thông báo chuyển nhượng hợp đồng tương lai tháng 4

Khách hàng thân mến, Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau: Xin lưu ý: • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở. • Các vị …

6 April 2023
Thông báo nâng cấp hệ thống

Khách hàng thân mến, Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, sẽ có một đợt bảo trì hệ thống vào cuối tuần này. Giờ bảo trì: Ngày …

4 April 2023
Thông báo điều chỉnh cài đặt sửa đổi đối với Cổ phiếu CFD của Mỹ

Kính gửi quý khách hàng, Để cung cấp một môi trường giao dịch thuận lợi cho khách hàng của chúng tôi, VT Markets sẽ sửa đổi cài đặt giao dịch của Cổ phiếu Mỹ vào ngày 10 tháng 4 năm …

3 April 2023
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Khách hàng thân mến, Xin vui lòng lưu ý những điều chỉnh giao dịch đối với các sản phẩm sau do ảnh hưởng của các ngày lễ quốc tế: Lưu ý: Dấu gạch ngang (-) thể hiện giờ giao dịch …

15 March 2023
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Khách hàng thân mến, Xin vui lòng lưu ý những điều chỉnh giao dịch đối với các sản phẩm sau do ảnh hưởng của các ngày lễ quốc tế: Lưu ý: Dấu gạch ngang (-) thể hiện giờ giao dịch …

9 March 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng, sẽ có bảo trì máy chủ vào cuối tuần này. Giờ bảo trì: 12th …

8 March 2023
Thông báo thay đổi thời gian giao dịch một số sản phẩm

Kính gửi quý khách hàng, Việc điều chỉnh Quy ước giờ mùa hè, VT Markets sẽ chuyển từ giờ mùa đông sang giờ mùa hè vào ngày 12 tháng 3 năm 2023 Theo Quy ước giờ mùa hè thì MT4/MT5 …

27 February 2023
Thông báo chuyển nhượng hợp đồng tương lai tháng 3

Khách hàng thân mến, Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau: Xin lưu ý: • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở. • Các vị …

17 February 2023
Giao dịch 5 cặp tiền tệ mới với VT Markets

Kính gửi quý khách hàng, Để cung cấp cho bạn các tùy chọn giao dịch đa dạng hơn, VT Markets dự kiến sẽ bổ sung thêm 5 sản phẩm mới vào ngày 20 tháng 2 năm 2023. Giờ đây, bạn …

16 February 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng, sẽ có bảo trì máy chủ vào cuối tuần này. Giờ bảo trì: 2023/02/18 …

15 February 2023
Thông báo điều chỉnh cài đặt sửa đổi đối với Cổ phiếu CFD của Mỹ

Kính gửi quý khách hàng, Để cung cấp một môi trường giao dịch thuận lợi cho khách hàng của chúng tôi, VT Markets sẽ sửa đổi cài đặt giao dịch của Cổ phiếu Mỹ vào ngày 20 tháng 2 năm …

15 February 2023
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Khách hàng thân mến, Xin vui lòng lưu ý những điều chỉnh giao dịch đối với các sản phẩm sau do ảnh hưởng của các ngày lễ quốc tế: Lưu ý: Dấu gạch ngang (-) thể hiện giờ giao dịch …

8 February 2023
Thông báo chuyển nhượng hợp đồng tương lai tháng 2

Khách hàng thân mến, Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau: Xin lưu ý: • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở. • Các vị …

13 January 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng, sẽ có bảo trì máy chủ vào cuối tuần này. Giờ bảo trì: 14/01/2023 …

12 January 2023
Thông báo chuyển nhượng hợp đồng tương lai tháng 1

Khách hàng thân mến, Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau: Xin lưu ý: • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở. • Các vị …

11 January 2023
Thông báo điều chỉnh về Cổ phiếu Mỹ

Kính gửi quý khách hàng, Để đối phó với sự biến động mạnh trên thị trường gần đây, VT Markets sẽ điều chỉnh một số cài đặt giao dịch của Cổ phiếu Mỹ vào ngày 16 tháng 1 năm 2023: …

6 January 2023
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Khách hàng thân mến, Xin vui lòng lưu ý những điều chỉnh giao dịch đối với các sản phẩm sau do ảnh hưởng của các ngày lễ quốc tế: Lưu ý: Dấu gạch ngang (-) thể hiện giờ giao dịch …

27 December 2022
Thông báo gia hạn hợp đồng tương lai tháng 12

Kính gửi quý khách hàng, Do lịch nghỉ lễ, sản phẩm HK50ft ban đầu được lên kế hoạch gia hạn vào ngày 27 tháng 12 sẽ bị hoãn lại đến ngày 28 tháng 12. Lịch trình cập nhật cho chuyển …

27 December 2022
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Khách hàng thân mến, Xin vui lòng lưu ý những điều chỉnh giao dịch đối với các sản phẩm sau do ảnh hưởng của các ngày lễ quốc tế: Lưu ý: Dấu gạch ngang (-) thể hiện giờ giao dịch …

26 December 2022
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Khách hàng thân mến, Xin vui lòng lưu ý những điều chỉnh giao dịch đối với các sản phẩm sau do ảnh hưởng của các ngày lễ quốc tế: Lưu ý: Dấu gạch ngang (-) thể hiện giờ giao dịch …

15 December 2022
Thông báo về việc Nâng cấp Máy chủ

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng, sẽ có lịch trình bảo trì máy chủ vào cuối tuần này. Giờ bảo …

14 December 2022
Giao dịch các sản phẩm dầu và chỉ số với đòn bẩy 500:1

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp cho bạn điều kiện giao dịch tốt hơn, VT Markets sẽ tăng đòn bẩy cho các sản phẩm dầu và chỉ số dầu mỏ vào ngày 19 tháng 12 năm 2022. Dữ liệu …

12 December 2022
Thông báo điều chỉnh số lot giao dịch tối đa của: chỉ số, hàng hóa và các sản phẩm khác

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp cho bạn một môi trường giao dịch tốt hơn, VT Markets sẽ điều chỉnh tăng số lot tối đa của một số sản phẩm nhất định vào ngày 19 tháng 12 năm 2022. …

9 December 2022
Giao dịch cặp tiền mới, USDTHB với VT Markets

Kính gửi quý khách hàng, Đa dạng hóa là chìa khóa để xây dựng một danh mục đầu tư giao dịch mạnh mẽ. Tại VT Markets, nhiệm vụ của chúng tôi là giúp bạn đạt được điều đó bằng cách …

8 December 2022
Thông báo về việc Nâng cấp Máy chủ

Khách hàng thân mến, Là một phần trong cam kết cung cấp cho khách hàng một dịch vụ đáng tin cậy nhất, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì máy chủ vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì: • …

7 December 2022
Giao dịch 6 cặp tiền mới với VT Markets

Kính gửi quý khách hàng, Đa dạng hóa là chìa khóa để xây dựng một danh mục đầu tư giao dịch mạnh mẽ. Tại VT Markets, nhiệm vụ của chúng tôi là giúp bạn đạt được điều đó bằng cách …

6 December 2022
Tối ưu hóa USOUSD (WTI Crude Oil Cash)

Khách hàng thân mến, Để cải thiện trải nghiệm giao dịch của bạn, chúng tôi đang tối ưu hóa các thông số kỹ thuật của USOUSD (WTI Crude Oil Cash) vào ngày 8 tháng 12 năm 2022 (Thứ Năm). Xin …

1 December 2022
Thông báo chuyển nhượng hợp đồng tương lai tháng 12

Khách hàng thân mến, Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau: Xin lưu ý: • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở. • Các vị …

25 November 2022
Thông báo về việc Nâng cấp Máy chủ

Khách hàng thân mến, Là một phần trong cam kết cung cấp cho khách hàng một dịch vụ đáng tin cậy nhất, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì máy chủ vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì: 2022/11/26 …

23 November 2022
Giao dịch Cổ phiếu CFD của Hoa Kỳ với đòn bẩy cao hơn

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp cho bạn điều kiện giao dịch tốt hơn, bắt đầu từ ngày 28 tháng 11 năm 2022, VT Markets sẽ tăng đòn bẩy của Cổ phiếu CFD Hoa Kỳ từ 20:1 lên 33:1. …

18 November 2022
Thông Báo Về Việc Nâng Cấp Máy Chủ

Khách hàng thân mến, Là một phần trong cam kết cung cấp cho khách hàng một dịch vụ đáng tin cậy nhất, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì máy chủ vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

11 November 2022
Thông Báo Về Việc Nâng Cấp Máy Chủ

Khách hàng thân mến, Là một phần trong cam kết cung cấp cho khách hàng một dịch vụ đáng tin cậy nhất, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì máy chủ vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

9 November 2022
Thông báo chuyển nhượng hợp đồng tương lai tháng 11

Khách hàng thân mến, Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau: Xin lưu ý: • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở. • Các vị …

7 November 2022
Tối ưu hóa UKOUSD (Brent Crude Oil Cash)

Khách hàng thân mến, Để cải thiện trải nghiệm giao dịch của bạn, chúng tôi đang tối ưu hóa các thông số kỹ thuật của UKOUSD (Brent Crude Oil Cash) vào ngày 8 tháng 11 năm 2022 (Thứ Ba). Xin …

4 November 2022
Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to provide the most reliable service to our clients, there will be daylight saving time setting changes and server maintenance this weekend. Maintenance Hours : 2022/11/06 08:00 – 14:00 (GMT+3) Please note that …

3 November 2022
Thông báo thay đổi giờ giao dịch đối với một số sản phẩm và Cổ phiếu của US

Khách hàng thân mến, Ngày 07 tháng 11, với thời gian chuẩn bắt đầu ở US. Vui lòng đọc kỹ nội dung bên dưới: Phiên giao dịch của một số sản phẩm trên MT4 / MT5 sẽ được thay đổi …

1 November 2022
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Khách hàng thân mến, Xin vui lòng lưu ý những điều chỉnh giao dịch đối với các sản phẩm sau do ảnh hưởng của các ngày lễ quốc tế trong Tháng mười một này: Số liệu trên chỉ mang tính …

27 October 2022
Thông Báo Về Việc Nâng Cấp Máy Chủ

Khách hàng thân mến, Là một phần trong cam kết cung cấp cho khách hàng một dịch vụ đáng tin cậy nhất, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì máy chủ vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

26 October 2022
Thông báo thay đổi giờ giao dịch đối với một số sản phẩm và Cổ phiếu của EU và UK

Khách hàng thân mến, Ngày 31 tháng 10, với thời gian chuẩn bắt đầu ở EU và UK. Vui lòng đọc kỹ nội dung bên dưới: Phiên giao dịch của một số sản phẩm trên MT4 / MT5 sẽ được …

24 October 2022
Sản Phẩm Mới Ra Mắt

Khách hàng thân mến, Để giúp bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, VT Markets sẽ tung ra một sản phẩm thú vị khác vào ngày 31 tháng 10 năm 2022. Giao dịch BVSPX (Braxin Bovespa Index) …

21 October 2022
Sản Phẩm Mới Ra Mắt

Khách hàng thân mến, Để cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn giao dịch đa dạng hơn, VT Markets sẽ ra mắt 7 sản phẩm mới vào ngày 31 tháng 10 năm 2022. Giờ đây, bạn có thể giao dịch …

21 October 2022
Thông Báo Về Việc Nâng Cấp Máy Chủ

Khách hàng thân mến, Là một phần trong cam kết cung cấp cho khách hàng một dịch vụ đáng tin cậy nhất, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì máy chủ vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

14 October 2022
Thông Báo Về Việc Nâng Cấp Máy Chủ

Khách hàng thân mến, Là một phần trong cam kết cung cấp cho khách hàng một dịch vụ đáng tin cậy nhất, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì máy chủ vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

6 October 2022
Thông báo v/v đáo hạn Hợp đồng tương lai trong tháng 10

Khách hàng thân mến, Hợp đồng mới sẽ được tự động đáo hạn như sau: Vui lòng lưu ý: • Việc chuyển đổi hợp đồng là hoàn toàn tự động và tất cả các lệnh đang mở hiện có sẽ …

5 October 2022
VT Markets Thông báo về việc điều chỉnh trên sản phẩm Cổ phiếu Mỹ

Khách hàng thân mến, Liên quan đến sự biến động cao của thị trường Cổ phiếu Mỹ gần đây, VT Markets sẽ sửa đổi cài đặt giao dịch của Cổ phiếu Mỹ vào ngày 10 tháng 10 năm 2022 như …

30 September 2022
Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Kính gửi khách hàng, Xin vui lòng lưu ý những điều chỉnh giao dịch đối với các sản phẩm sau do ảnh hưởng của các ngày lễ quốc tế trong tháng Mười này: Số liệu trên chỉ mang tính chất …

21 September 2022
VT Markets Thông báo về việc Nâng cấp Máy chủ

Khách hàng thân mến, Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm cung cấp độ tin cậy và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, giờ giao dịch của một số sản phẩm nhất định sẽ được điều …

16 September 2022
VT Markets Thông báo v/v Chia tách Cổ phiếu SDR

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi xin thông báo về đợt chia tách cổ phiếu Schroders PLC (SDR) sắp tới sẽ diễn ra theo lịch trình sau: Ex-Date (Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức): 19/09/2022. Các Cổ phiếu …

16 September 2022
VT Markets Thông Báo Về Việc Nâng Cấp Máy Chủ

Khách hàng thân mến, Là một phần trong cam kết cung cấp cho khách hàng một dịch vụ đáng tin cậy nhất, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì máy chủ vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

13 September 2022
VT Markets Thông báo Vv Sửa đổi đối với Cổ phiếu CFD US

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp cho khách hàng điều kiện giao dịch thuận lợi hơn, chúng tôi vui mừng thông báo rằng cấu trúc phí của tất cả Cổ phiếu CFD US sẽ được sửa đổi bắt đầu …

8 September 2022
VT Markets Thông báo Về việc Chia tách Cổ phiếu PANW

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi xin thông báo về đợt chia tách cổ phiếu Palo Alto Networks Inc Prov (PANW) sắp tới sẽ diễn ra theo lịch trình sau: Ex-Date (Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức): 14/09/2022. …

1 September 2022
VT Markets Thông báo v/v đáo hạn Hợp đồng tương lai trong tháng 9

Kính gửi khách hàng, Hợp đồng mới sẽ được tự động đáo hạn như sau: Vui lòng lưu ý: •Việc chuyển đổi hợp đồng là hoàn toàn tự động và tất cả các lệnh đang mở hiện có sẽ không …

31 August 2022
VT Markets Thông báo Vv Sửa đổi đối với Cổ phiếu CFD EU và UK

Khách hàng thân mến, Để cung cấp cho khách hàng điều kiện giao dịch thuận lợi hơn, chúng tôi vui mừng thông báo rằng cấu trúc phí của tất cả Cổ phiếu CFD EU và UK sẽ được sửa đổi …

30 August 2022
VT Markets Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Kính gửi khách hàng, Xin vui lòng lưu ý những điều chỉnh giao dịch đối với các sản phẩm sau do ảnh hưởng của các ngày lễ quốc tế trong tháng Tám này: Số liệu trên chỉ mang tính chất …

25 August 2022
VT Markets Thông báo về việc điều chỉnh trên sản phẩm Cổ phiếu Mỹ

Kính gửi khách hàng, Liên quan đến sự ổn định của thị trường Cổ phiếu Mỹ gần đây, VT Markets sẽ điều chỉnh cài đặt giao dịch Cổ phiếu Mỹ vào ngày 29 tháng 8 năm 2022: Số liệu trên …

19 August 2022
VT Markets Thông Báo Về Việc Chia Tách Cổ Phiếu TSLA

Khách hàng thân mến, Chúng tôi xin thông báo về đợt chia tách cổ phiếu Tesla (TSLA) sắp tới sẽ diễn ra theo lịch trình sau: Ex-Date (Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức): 25/08/2022. Các Cổ phiếu thông …

19 August 2022
VT Markets Thông Báo Về Việc Nâng Cấp Máy Chủ

Khách hàng thân mến, Là một phần trong cam kết cung cấp cho khách hàng một dịch vụ đáng tin cậy nhất, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì máy chủ vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …

18 August 2022
VT Markets Thông Báo Ra Mắt Sản Phẩm Mới

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi nhiều lựa chọn giao dịch, VT Markets sẽ tung ra các sản phẩm mới vào ngày 22/08/2022, trên nền tảng MT5. Chi tiết hợp đồng các sản …

12 August 2022
VT Markets thông báo ra mắt sản phẩm mới

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi nhiều lựa chọn giao dịch, VT Markets sẽ tung ra các sản phẩm mới vào ngày 15 tháng 8 năm 2022. Các thông số kỹ thuật của …

12 August 2022
VT Markets Thông báo về việc nâng cấp máy chủ

Khách hàng thân mến ,: Là một phần trong cam kết cung cấp độ tin cậy và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, giờ giao dịch của một số sản phẩm nhất định sẽ được điều chỉnh như sau …

10 August 2022
VT Markets Thông báo Sửa đổi Kích thước Hợp đồng

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp một môi trường giao dịch thuận lợi hơn cho khách hàng của chúng tôi, VT Markets sẽ sửa đổi kích thước hợp đồng của các sản phẩm sau: 1. Kích thước hợp đồng …

5 August 2022
VT Markets Thông báo v/v đáo hạn Hợp đồng tương lai trong tháng Tám

Kính gửi khách hàng, Hợp đồng mới sẽ được tự động đáo hạn như sau: Vui lòng lưu ý: •Việc chuyển đổi hợp đồng là hoàn toàn tự động và tất cả các lệnh đang mở hiện có sẽ không …

4 August 2022
VT Markets Thông báo về việc điều chỉnh trên sản phẩm Cổ phiếu Mỹ

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp một môi trường giao dịch thuận lợi cho các khách hàng, VT Markets sẽ tiến hành điều chỉnh phí thủ tục trên các sản phẩm Cổ phiếu Mỹ tính từ ngày 8/8/2022 như …

3 August 2022
VT Markets Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

Kính gửi khách hàng, Xin vui lòng lưu ý những điều chỉnh giao dịch đối với các sản phẩm sau do ảnh hưởng của các ngày lễ quốc tế trong tháng Tám này: Số liệu trên chỉ mang tính chất …

26 July 2022
VT Markets Thông báo Sửa đổi Đòn bẩy

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp môi trường giao dịch thuận lợi hơn cho khách hàng của chúng tôi, VT Markets sẽ sửa đổi đòn bẩy của các sản phẩm sau: 1. Đòn bẩy của BTCUSD và ETHUSD sẽ …

22 June 2022
VT Markets SHOP Stock Split Notification

Dear Client, Please be advised of the upcoming SHOPIFY INC – CLASS A (SHOP) stock split that is going to take place as per the following schedule: Ex-Date: June 29th, 2022. Common shares will trade at the new split-adjusted price. …

20 June 2022
VT Markets The notification of MT4 software version upgrade

Dear Client, In order to provide you with a better user experience, VT Markets will upgrade our MT4 software and server to version 1353 on July 2, 2022 (Saturday). Please ensure that your MT4 is up to date after July …

2 June 2022
VT Markets AMAZON Stock Split Notification

Dear Client, Please be advised of the upcoming AMAZON.COM INC (AMAZON) stock split that is going to take place as per the following schedule: Ex-Date: June 6th, 2022. Common shares will trade at the new split-adjusted price. Important implications of …

1 June 2022
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note the adjustment on the following products due to the international holiday in June: The above time is MT4/5 server time. The trading time of other products is not affected. The above data may be subject to …

30 May 2022
VT Markets New Product launch

Dear Client, To provide our clients with a wealth of trading options, VT Markets will launch a new product on Jun 04th, 2022. The specifications of the new products as shown in the table below. The above data is for …

27 May 2022
VT Markets June futures rollover announcement

Dear Client, New contracts will automatically be rolled over as follows: •   The rollover will be automatic, and any existing open positions will remain open. Please note: • Positions that are open on the expiration date will be adjusted via …

19 May 2022
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to provide the best reliability and service to our clients, the trading hours of certain products will be adjusted as follows due to the maintenance. Available trading hours: 2022/05/21 18:00 – 24:00 (Server …

13 May 2022
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to provide the best reliability and service to our clients, we will have a maintenance on this weekend. Maintenance time: 2022/05/14 13:00 – 18:00 (Server time) Please be reminded that the following aspects …

5 May 2022
VT Markets May futures rollover announcement

Dear Client, New contracts will automatically be rolled over as follows: Please note: • The rollover will be automatic, and any existing open positions will remain open. • Positions that are open on the expiration date will be adjusted via …

29 April 2022
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to provide the best reliability and service to our clients, the trading hours of certain products will be adjusted as follows due to the maintenance. Available trading hours: 2022/04/30 18:00 – 24:00 (Server …

28 April 2022
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note the adjustment on the following products due to the international holiday in May: The above time is MT4/5 server time. The trading time of other products is not affected. The above data may be subject to …

19 April 2022
VT Markets Modifications on Indices

Dear Client, To provide a more favorable trading environment to our clients, VT Markets will modify the trading settings of these Indices at the following time: 1. The leverage of ES35 and SA40 will be 200:1. 2. The trading time …

15 April 2022
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to provide the best reliability and service to our clients, the trading hours of certain products will be adjusted as follows due to the maintenance. Available trading hours: 2022/04/16 18:00 – 24:00 (Server …

11 April 2022
VT Markets April futures rollover announcement

Dear Client, New contracts will automatically rolled-over as follows: Please note:•The rollover will be automatic, and any existing open positions will remain open. •Positions that are open on the expiration date will be adjusted via a rollover charge or credit …

8 April 2022
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to provide the most reliable service to our clients, there will be a server maintenance this weekend. Maintenance Hours: 2022/04/09 16:00 – 18:00 (Server Time) Please be reminded that: During this weekend’s maintenance …

5 April 2022
VT Markets New Product launch

Dear Client, To provide our clients with a wealth of trading options, VT Markets is glad to announce that we will launch two new Futures CFDs: USOUSDft, FTSE100ft. Simultaneously, the symbol name of “HSI” will be updated to “HK50” on …

31 March 2022
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note the adjustment on the following products due to the international holiday in April: The above time is MT4/5 server time. The trading time of other products is not affected. The above data may be subject to …

30 March 2022
VT Markets Notification of US stock trading conditions optimization

Dear clients: VT Markets continues to optimize the trading environment and expand our global business. We are honoured to announce that the trading fees for some popular US stock products have been optimized recently. All VT Markets clients can trade …

25 March 2022
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client: As part of our commitment to provide the best reliability and service to our clients, the trading hours of certain products will be adjusted as follows due to the maintenance. Available trading hours: 2022/03/26 18:00 – 24:00 (Server …

21 March 2022
VT Markets The adjustment of EU DST

Dear Client, With Standard time commencing in the EU on March 28th. Please consider below carefully: The trading sessions of some products on MT4/MT5 will be changed as follows. Please find the table below for more information. If you’d like …

16 March 2022
VT Markets New Product launch

Dear Client, To provide our clients with a wealth of trading options, VT Markets will launch a new product on March 19th, 2022. The specifications of the new products as shown in the table below. The above data is for …

14 March 2022
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note the adjustment on the following products due to the international holiday in March: The above time is MT4/5 server time. The trading time of other products is not affected. The above data may be subject to …

11 March 2022
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to provide the best reliability and service to our clients, the trading hours of certain products will be adjusted as follows due to the maintenance. Available trading hours: 2022/03/12 18:00 – 24:00 (Server …

10 March 2022
VT Markets The adjustment of DST

Dear Client, With Standard time commencing in the US on March 14th. Please consider below carefully: 1. The Server time will also change from GMT+2Hrs to GMT+3Hrs on March 14th. 2. Some products will change the trading time in MT4/MT5 …

4 March 2022
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to provide the best reliability and service to our clients, the trading hours of certain products will be adjusted as follows due to the maintenance Available trading hours: 2022/03/05 18:00 – 24:00 (Server …

4 March 2022
VT Markets Mar futures rollover announcement

Dear Client, New contracts will automatically rolled-over as follows: Please note:•The rollover will be automatic, and any existing open positions will remain open. •Positions that are open on the expiration date will be adjusted via a rollover charge or credit …

25 February 2022
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to provide the best reliability and service to our client, the trading hours of certain products will be adjusted as follows due to the maintenance. Available trading hours: 2022/02/26 : [Market Closed All …

22 February 2022
VT Markets Modifications on US Shares

Dear Client, To provide a favorable trading environment to our clients, VT Markets will modify the trading setting of US Shares at the following time: 1. The leverage of US Shares will be changed to 33:1 fixed leverage.2. The minimum …

21 February 2022
VT Markets New Product launch

Dear Client, To provide our clients with a wealth of trading options, VT Markets will launch new CFDs on Index Futures on Feb 28th, 2022. The specifications of the new products as shown in the table below. The above data …

18 February 2022
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to provide the best reliability and service to our client, the trading hours of certain products will be adjusted as follows due to the maintenance. Available trading hours: 2022/02/19 18:00 – 24:00 (Server …

14 February 2022
VT Markets Modifications on Oil Products

Dear Client, Along with the gradual recovery of International financial markets, the trading environment for major oil products becomes more stable. Therefore, it’s VT Markets’s pleasure to announce that there’ll be relaxation, which is stated below, on the requirements of …

10 February 2022
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to provide the best reliability and service to our client, the trading hours of certain products will be adjusted as follows due to the maintenance. Available trading hours: 2022/02/12 18:00 P.M. – 2022/02/13 …

7 February 2022
VT Markets Feb futures rollover announcement

Dear Client, New contracts will automatically rolled-over as follows: Please note:•The rollover will be automatic, and any existing open positions will remain open. •Positions that are open on the expiration date will be adjusted via a rollover charge or credit …

3 February 2022
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to provide the best reliability and service to our client, the trading hours of certain products will be adjusted due to the maintenance. Please find the table below for further infornation:. Kindly be …

27 January 2022
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to provide the best reliability and service to our client, we are planning an upgrade to our server on January 29th, 2022. As a result, we will be conducting maintenance according to the …

26 January 2022
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note the adjustment on the following products due to the international holiday in February: The above time is MT4/5 server time. The trading time of other products is not affected. The above data may be subject to …

21 January 2022
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to provide the best reliability and service to our client, we are planning an upgrade to our server on January 22th, 2022. As a result, we will be conducting maintenance according to the …

13 January 2022
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to provide the best reliability and service to our client, we are planning an upgrade to our server on January 15th, 2022. As a result, we will be conducting maintenance according to the …

11 January 2022
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note the adjustment on the following products due to international holiday in January: The above time is MT4/5 server time. The trading time of other products is not affected. The above data may be subject to change. …

10 January 2022
VT Markets Jan futures rollover announcement

Dear Client, New contracts will automatically rolled-over as follows: Please note: • The rollover will be automatic, and any existing open positions will remain open. • Positions that are open on the expiration date will be adjusted via a rollover …

6 January 2022
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to provide the best reliability and service to our client, we are planning an upgrade to our server on January 8th, 2022. As a result, we will be conduct maintenance according to the …

23 December 2021
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to provide the best reliability and service to our client, we are planning an upgrade to our server on December 25th, 2021, and January first, 2022. As a result, we will be conduct …

15 December 2021
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note the adjustment on following products due to international holiday in December: The above time is MT4/5 server time. The trading time of other products is not affected. The above data may be subject to change. Please …

15 December 2021
VT Markets New Product launch

Dear Client, To provide our clients with a wealth of trading options, VT Markets will launch new CFDs on Index Futures on Dec 20th, 2021. Kindly reminder that HK50ft will rollover firstly on Dec 29th, 2021. The specifications of the …

10 December 2021
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our client, we are planning an upgrade in our server on December 11th 2021. As a result, we will be conduct maintenance according to the …

8 December 2021
VT Markets Modification of Symbol name (DAX30 to DAX40)

Dear Client, Please kindly note that one of the Indices of CFDs symbol named DAX30 will be updated to DAX40 on our platform, which will be effective from December 13th, 2021. Please contact [email protected] if you would like more information …

7 December 2021
VT Markets Dec futures rollover announcement

Dear Client, New contracts will automatically rolled-over as follows: Please note: • The rollover will be automatic, and any existing open positions will remain open. • Positions that are open on the expiration date will be adjusted via a rollover …

2 December 2021
VT Markets Modification of MVRS Symbol name

Dear Client, Please kindly note that the ticker change is being delayed until the first quarter of 2022 by Facebook CEO Mark Zuckerberg. The Shares CFDs Meta Inc. (MVRS) will change its corporate name back to Facebook Inc. (FB) on …

26 November 2021
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our client, we are planning an upgrade in our MT4/MT5 server on this weekend. As a result, we will keep the maintenance according to the …

24 November 2021
VT Markets Modification of Facebook Symbol name

Dear Client, Please kindly note that the Shares CFDs Facebook Inc. (FB) has changed its corporate name to Meta Inc. (MVRS) as part of a major rebrand, effective from November 29th, 2021 on our platform. Please contact [email protected] if you …

19 November 2021
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note that adjustment on following products due to Thanksgiving Day,and Day after Thanksgiving. If you have any questions, our team will be glad to answer your questions. Please mail to [email protected] or contact the service online.

17 November 2021
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our client, we are planning an upgrade in our MT4/MT5 server and Client Portal on this weekend. As a result, we will keep the maintenance …

10 November 2021
VT Markets The notification of new product launched

Dear Client, To provide our clients with a wealth of trading options, VT Markets will launch new products on Nov 15, 2021. The details as shown in the table below. Note: The above data is for reference only, please refer …

9 November 2021
VT Markets Nov futures rollover announcement

Dear Client, New contracts will automatically rolled-over as follows: Please note: • The rollover will be automatic, and any existing open positions will remain open. • Positions that are open on the expiration date will be adjusted via a rollover …

8 November 2021
VT Markets Notification of trading adjustment

Dear Client, VT Markets is devoted to offering a favorable trading environment to our clients. After a punctilious assessment, from Nov. 9th, 2021, the trading hours of following products will changed. Note: The above data is for reference only, the …

3 November 2021
VT Markets The Adjustment Of DST

Dear Client, Due to the end of U.S. Daylight Saving Time, the trading hours for the following products will change on November 7, 2021. At the same day, the Server time will also change from GMT+3 to GMT+2. Note: The …

27 October 2021
VT Markets Modifications of trading settings

Dear Clients, VT Markets is devoted to offering a favorable trading environment to our clients. After a punctilious assessment, from Nov. 1st, 2021, clients will be only available for long positions on certain products. The short positions will no longer …

26 October 2021
VT Markets Notification of trading adjustment

Dear Clients, Please note change of the following products when Europe will enter Standard time that begins in October 30th, 2021. Note: The above data is for reference only, the actual execution data may be changed, please refer to the …

25 October 2021
VT Markets Modifications on Indices contracts

Dear Clients, Along with the gradual recovery of International financial markets, the trading environment for major indices becomes more stable. Therefore, it’s VT Markets’s pleasure to announce that there’ll be relaxation, which is stated below, on the requirements of trading …

21 October 2021
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our client, we are planning an upgrade in our server on October 23th 2021. As a result, we will be conduct maintenance according to the …

20 October 2021
VT Markets Modification of Margin Request on Oil contracts

Dear Clients, After VT Markets’s sustained attention, we find that the International financial market is generally recovering. What’s more, the demands for Oil contracts are increasing as well. To provide our clients with the most competitive trading environment, VT Markets …

15 October 2021
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our client, we are planning an upgrade in our server on October 16th 2021. As a result, we will be conduct maintenance according to the …

13 October 2021
VT Markets Notification of USDTRY SWAP setting modification

Dear Client, To reflect the market volatility more precisely, VT Markets will modify the setting of the 3-days Swap of USDTRY on Oct. 18th, 2021. The date of USDTRY’s 3-days Swap will be changed from every Wednesday to every Thursday. …

8 October 2021
VT Markets Oct futures rollover announcement

Dear Client, New contracts will automatically rolled-over as follows: Please note: • The rollover will be automatic, and any existing open positions will remain open. • Positions that are open on the expiration date will be adjusted via a rollover …

7 October 2021
VT Markets Notification of leverage Increase on CHF pairs

Dear Client, VT Markets holds the spirit of dedicating ourselves to providing the most competitive trading environment in this industry. As the risk of trading CHF pairs gradually stabilizes, VT Markets will raise the leverage range of CHF pairs on …

29 September 2021
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note that adjustment on following products due to Chinese National Day ,and Chung Yeung Festival. If you have any questions, our team will be happy to answer your questions. Please mail to [email protected] or contact the service …

28 September 2021
VT Markets Adjustment of Trading Hours in Australia DST

Dear Client, Please note change of the following products after Daylight Savings Time in Australia begins in October 4th, 2021. The details as shown in the table below. If you’d like more information, please don’t hesitate to contact [email protected].

22 September 2021
VT Markets The notification of new product launched

Dear Client, To provide our clients with a wealth of trading options, VT Markets will launch new products on Sep 27, 2021. With this launch, clients will have a total of 71 (51 + 20 new) US Shares CFDs to …

17 September 2021
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our client, we are planning an upgrade in our server on Septembert 18th 2021. As a result, we will be conduct maintenance according to the …

3 September 2021
VT Markets Sep futures rollover announcement

Dear Client, New contracts will automatically rolled-over as follows: Please note: • The rollover will be automatic, and any existing open positions will remain open. • Positions that are open on the expiration date will be adjusted via a rollover …

31 August 2021
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note that adjustment on following products due to Labor Day ,Mid Autumn Festival and Heritage Day. If you have any questions, our team will be happy to answer your questions. Please mail to [email protected] or contact the …

27 August 2021
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our client, we are planning an upgrade in our server on August 28th 2021. As a result, we will be conduct maintenance according to the …

24 August 2021
VT Markets Notification of leverage Reduce on CHF pairs

Dear Value Client, Following comments from the Swiss National Bank on their commitment to using foreign exchange interventions to stem the franc’s rise, VT Markets has conducted a review of our risk management policies with the intention of providing a …

12 August 2021
VT Markets The notification of new product launched

Dear Client, To provide our clients with a wealth of trading options, VT Markets will launch new products on Augest 16, 2021. The details as shown in the table below. The above data is for reference only, please refer to …

11 August 2021
VT Markets The notification of trading hours adjustment

Dear Client, To provide clients with a better trading experience. There are no longer be a break in trading time from 23:15-23:30 (GMT+3) for the following indices. This adjustment will come into effect on 16 August 2021. The details as …

10 August 2021
VT Markets Aug futures rollover announcement

Dear Client, New contracts will automatically rolled-over as follows: Please note: • The rollover will be automatic, and any existing open positions will remain open. • Positions that are open on the expiration date will be adjusted via a rollover …

3 August 2021
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note that adjustment on following products due to National Women’s Day and August Bank Holiday. If you have any questions, our team will be happy to answer your questions. Please mail to [email protected] or contact the service …

16 July 2021
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our customers, we are planning an upgrade in our server on July 17th 2021. As a result, we will be conduct maintenance according to the …

14 July 2021
VT Markets The notification of new product launched

Dear Client, To provide our clients with a wealth of trading options, VT Markets will launch new products on July 19, 2021. The details as shown in the table below. The above data is for reference only, please refer to …

5 July 2021
VT Markets July futures rollover announcement

Dear Client, New contracts will automatically rolled-over as follows: Please note: • The rollover will be automatic, and any existing open positions will remain open. • Positions that are open on the expiration date will be adjusted via a rollover …

2 July 2021
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our customers, we are planning an upgrade in our server on July 3th 2021. As a result, we will be conduct maintenance according to the …

29 June 2021
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note that adjustment on following products due to Canada Day/HK special administrative region Day and US Independence Day. If you have any questions, our team will be happy to answer your questions. Please mail to [email protected] or …

25 June 2021
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our customers, we are planning an upgrade in our server on Jun 26th 2021. As a result, we will be conduct maintenance according to the …

17 June 2021
VT Markets The notification of MT4 software version upgrade

Dear Client, In order to provide you with a better user experience with VT Markets, we are glad to announce that we will upgrade our MT4 software and server to version 1335 on June 19, 2021 (Saturday), so as to …

16 June 2021
VT Markets The notification of new product launched

Dear Client, To provide our clients with a wealth of trading options, VT Markets will launch new products on June 21, 2021. The above data is for reference only, please refer to the MT4/MT5 software for specific data. If you’d …

10 June 2021
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note that adjustment on following products due to Queen Birthday and Youth Day. If you have any questions, our team will be happy to answer your questions.Please mail to [email protected] or contact the service online.

8 June 2021
VT Markets June. futures rollover announcement

Dear Client, New contracts will automatically rolled-over as follow. Please note: • The rollover will be automatic, and any existing open positions will remain open. • Positions that are open on the expiration date will be adjusted via a rollover …

2 June 2021
VT Markets The notification of new product launched

Dear Client, To provide our clients with a wealth of trading options, VT Markets will launch new products on June 7, 2021. The details as shown in the table below. The above data is for reference only, please refer to …

13 May 2021
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note change of the following some products due to The Birthday of the Buddha,Whit Monday and Memorial Day. If you have any questions, our team will be happy to answer your questions. Please mail to [email protected] or …

10 May 2021
VT Markets May. futures rollover announcement

Dear Client, New contracts will automatically rolled-over as follow. Please note: • The rollover will be automatic, and any existing open positions will remain open. • Positions that are open on the expiration date will be adjusted via a rollover …

7 May 2021
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our customers, we are planning an upgrade in our server on May 08th 2021. As a result, we will be conduct maintenance according to the …

28 April 2021
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note change of the following some products due to The Early Bank Holiday. If you have any questions, our team will be happy to answer your questions. Please mail to [email protected] or contact the service online.

27 April 2021
VT Markets Notification of leverage change on Indices

Dear Client, To provide clients with a good trading experience and optimize our competitiveness. We are glad to announce that we’ll increase the leverage of all index products to 333:1 on 3rd May. A gentle reminder that if you are …

23 April 2021
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our customers, we are planning an upgrade in our server on Apr 24th 2021. As a result, we will be conduct maintenance according to the …

15 April 2021
VT Markets Notification of changes on TW50 Index Cash

Dear Client, Due to the changes made by our liquidity provider, we will cease to offer TW50 Index Cash.The dates and adjustment content are as follows: We would like to remind you that all TW50 open positions will be closed …

15 April 2021
VT Markets Notification of VIX and USDX Cash to Futures

Dear Client, Due to the changes made by our liquidity provider, we will cease to offer Volatility Index (VIX) Cash and US Dollar Index (USDX) Cash, and change the asset class from Cash to Futures.The dates of contract switching are …

8 April 2021
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our customers, we are planning an upgrade in our server on Apr 10th 2021. As a result, we will be conduct maintenance according to the …

31 March 2021
VT Markets The adjustment of AU DST

Dear Client, Due to the AU Daylight Saving, the adjusted trading hours (of certain products), which will be excuted on 4th April, are shown as below. Please refer to the following table for details: If you use an Expert Advisor …

30 March 2021
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note change of the following some products due to The Good Friday, Easter Monday and Freedom Day. If you have any questions, our team will be happy to answer your questions. Please mail to [email protected] or contact …

24 March 2021
VT Markets The adjustment of UK/EU DST

Dear Client, Due to the UK/EU Daylight Saving, the adjusted trading hours (of certain products), which will be excuted on 28th March, are shown as below. Please refer to the following table for details: If you use an Expert Advisor …

19 March 2021
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our customers, we are planning an upgrade in our server on Mar 20th 2021. As a result, we will be conduct maintenance according to the …

17 March 2021
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note change of the following some products due to The Public Holiday in South Africa If you have any questions, our team will be happy to answer your questions. Please mail to [email protected] or contact the service …

11 March 2021
VT Markets The adjustment of DST

Dear Client, With Standard time commencing in the US on March 14th. Please consider below carefully:1.The Server time will also change from GMT+2Hrs to GMT+3Hrs on March 14th.2.Some products will change the trading time in MT4 System. If you use …

8 March 2021
VT Markets Mar. futures rollover announcement

Dear Client, New contracts will automatically rolled-over as follow. Please note: • The rollover will be automatic, and any existing open positions will remain open. • Positions that are open on the expiration date will be adjusted via a rollover …

3 March 2021
VT Markets The notification of new product launched

Dear Client, To provide our clients with a wealth of trading options, VT Markets will launch new products on March 8, 2021 and March 9, 2021 respectively. The details as shown in the table below. The above data is for …

26 February 2021
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our customers, we are planning an upgrade in our server on Feb 27th 2021. As a result, we will be conduct maintenance according to the …

22 February 2021
VT Markets MT5 Launch Notice

Dear Client, We are pleased to inform you that VT Markets will officially launch MetaTrader 5 on February 23, 2021, and the existing Metatrader 4 will not be affected in any way.Clients can open a live MT5 trading account by …

8 February 2021
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note change of the following some products due to the Eve of Chinese New Year,Chinese New Year,The Fourth Day of Chinese New Year. If you have any questions, our team will be happy to answer your questions. …

5 February 2021
VT Markets Feb. futures rollover announcement

Dear Client, New contracts will automatically rolled-over as follow. Please note: • The rollover will be automatic, and any existing open positions will remain open. • Positions that are open on the expiration date will be adjusted via a rollover …

2 February 2021
VT Markets Temporary Adjustment of XAG Margin

Dear Valued Client, In light of the recent volatility in silver markets and increased margin requirements with our liquidity providers, VT Markets has conducted a review of our risk management policies. Margin changes will be effective from 00:00 3rd February …

18 January 2021
VT Markets Official Statement

Dear Client, Recently, we discovered that someone is using our brand (“VT Markets”) without authorization, and we have received multiple scam alerts from our clients/partners. We strongly condemn these violations and reserves the right to pursue legal responsibility against this …

13 January 2021
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note change of the following some products due to the Martin Luther King Day, Australia Day. If you have any questions, our team will be happy to answer your questions. Please mail to [email protected] or contact the …

6 January 2021
VT Markets Jan. futures rollover announcement

Dear Client, New contracts will automatically rolled-over as follow. The rollover in this month is the last time of VIX (Volatility Index) and USDX (United States Dollar Index), and the futures contract will be switched to spot contract after that. …

5 January 2021
VT Markets The Changes to Index Futures

Dear Client, Due to changes made by our liquidity provider, there are two Index Futures will be permanently switched to Index Cash:1. USDX,2. VIX. ★ When the date switch from January 13th to 14th 2021, USDX will have the last …

18 December 2020
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note the change of following products due to the US Christmas Holiday and New Year Holiday from December 24th to January 1st, 2021: If you have any questions, our team will be happy to answer your questions. …

16 December 2020
VT Markets Notification of business arrangements for 2020 holidays (Christmas & New Year’s Day)

Dear Client, Thank you for your attention and support to VT Markets, the latest business arrangements during the 2020 Christmas and New Year’s Day holidays as follow. During the Christmas holidays (2020/12/24~2020/12/25) and New Year’s Day holidays (2021/01/01): 1. Account …

4 December 2020
VT Markets Dec. futures rollover announcement

Dear Client, New contracts will automatically rolled-over as follow. Please note: • The rollover will be automatic, and any existing open positions will remain open. • Positions that are open on the expiration date will be adjusted via a rollover …

27 November 2020
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our customers, we are planning an upgrade in our server on Nov 28th – 29th, 2020. As a result, we will be conduct maintenance according …

20 November 2020
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note change of the following some products due to the US Thanksgiving Holiday from November 26th to November 27th 2020: If you have any questions, our team will be happy to answer your questions. Please mail to …

19 November 2020
VT Markets The notification of new US Shares SPOT launched

Dear Client, For providing customers with a wealth of trading options, VT Markets will launch new US Share products Spotify (SPOT) on November 23, 2020 as shown in the table below. If you have any questions, our team will be …

12 November 2020
The Notification of Dividend and Swap separation

Dear Client, After receiving a significant amount of feedback from our valued clients regarding our current method of combining indices dividends with swaps and carefully considering the requests to separate these two components, we have decided to proceed with this …

6 November 2020
VT Markets November futures rollover announcement

Dear Client, New contracts will automatically rolled-over as follow. Please note: •The rollover will be automatic, and any existing open positions will remain open. •Positions that are open on the expiration date will be adjusted via a rollover charge or …

5 November 2020
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our customers, we are planning an upgrade in our server on Nov 7th – 8th, 2020. As a result, we will be conduct maintenance according …

30 October 2020
The important notification of US Election

Dear Client, With the U.S Election expected to increase market volatility, keeping our clients and company safe is the number one priority for VT Markets. We have conducted a review of our risk management policies ahead of the November 3rd …

28 October 2020
VT Markets The Adjustment Of DST

Dear Client, With Standard time commencing in the US on November 1st. Please consider below carefully: 1.The Server time will also change from GMT+3Hrs to GMT+2Hrs on November 1st. 2.Some products will change the trading time in MT4 System. If …

23 October 2020
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our customers, we are planning an upgrade in our server on Oct 10th – 11th, 2020. As a result, we will be conduct maintenance according …

21 October 2020
VT Markets Notification of trading adjustment

Dear Client, Please be noted that the following products trading time will be changed after Europe Standard time starts on October, 25th. If you have any questions, our team will be happy to answer your questions.Please mail to [email protected] or …

16 October 2020
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our customers, we are planning an upgrade in our server on Oct 10th – 11th, 2020. As a result, we will be conduct maintenance according …

9 October 2020
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our customers, we are planning an upgrade in our server on Oct 10th – 11th, 2020. As a result, we will be conduct maintenance according …

8 October 2020
VT Markets October futures rollover announcement

Dear Client, New contracts will automatically rolled-over as follow. Please note: •The rollover will be automatic, and any existing open positions will remain open. •Positions that are open on the expiration date will be adjusted via a rollover charge or …

2 October 2020
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our customers, we are planning an upgrade in our server on Oct 3th – 4th, 2020. As a result, we will be conduct maintenance according …

30 September 2020
VT Markets Adjustment of Trading Hours in Australia DST

Dear Client, Please note change of the following products after Daylight Savings Time in Australia begins in October 5th, 2020. If you have any questions, our team will be happy to answer your questions.Please mail to [email protected] or contact the …

29 September 2020
VT Markets Notification of trading adjustment in holiday

Dear Client, Please note closure of the following CFDs due to the National Day, Mid-Autumn Festiva and Chung Yeung Festival as follows: If you have any questions, our team will be happy to answer your questions.Please mail to [email protected] or …

25 September 2020
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our customers, we are planning an upgrade in our server on Sep 26th – 27th, 2020. As a result, we will be conduct maintenance according …

22 September 2020
Notification of Middle Autumn & National Holiday in 2020

Dear Client, Please kindly note that we will have the Middle Autumn & National Holiday from 1st, October to 11th, October. During the Asia Holiday, business is running normally. Thank you for your understanding and wish you & your family …

18 September 2020
VT Markets Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to providing the best reliability and service to our customers, we are planning an upgrade in our server on Sep 19th – 20th, 2020. As a result, we will be conduct maintenance according …

8 September 2020
VT Markets Sep. futures rollover announcement (Update)

Dear Client, New contracts will automatically rolled-over as follow. Please note: • The rollover will be automatic, and any existing open positions will remain open. • Positions that are open on the expiration date will be adjusted via a rollover …

16 April 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

15 April 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

12 April 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

11 April 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

10 April 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

9 April 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

8 April 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

5 April 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

4 April 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

3 April 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

2 April 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

1 April 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

29 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

28 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

27 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

26 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

25 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

22 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

21 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

20 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

19 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

18 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

15 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

14 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

13 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

12 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

11 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

8 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

7 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

6 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

5 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

4 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

1 March 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

29 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

28 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

27 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

26 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

23 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

22 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

21 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

20 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

19 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

16 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

15 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

14 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

13 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

12 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

9 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

8 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

7 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

6 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

5 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

2 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

1 February 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

31 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

30 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

29 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

26 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

25 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

24 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

23 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

22 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

19 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

18 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

17 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

16 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

15 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

12 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

11 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

10 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

9 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

8 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

5 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

4 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

3 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

2 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

1 January 2024
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

29 December 2023
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

28 December 2023
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

27 December 2023
Thông báo điều chỉnh cổ tức

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …