VT Markets APP

Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

Tải về

Quy định

Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc

ASIC là cơ quan liên bang của Úc, chịu trách nhiệm thực thi luật để bảo vệ người tiêu dùng, nhà đầu tư và chủ nợ.
Cơ quan này có một hệ thống giám sát tài chính hợp lý và các quy tắc nghiêm ngặt, được nhà đầu tư và đối tác quản lý ở nhiều quốc gia nhất trí công nhận là một trong những hệ thống quản lý tài chính có năng lực nhất trên thế giới.

Số AFS:
516246

Cơ quan Quản lý Lĩnh vực Tài chính của Nam Phi

FSCA là cơ quan quản lý hành vi thị trường của các tổ chức tài chính và là cơ quan kế nhiệm của Ban Dịch vụ Tài chính (Nam Phi).
Tổ chức có trách nhiệm giám sát ngành tài chính và đảm bảo khách hàng được cung cấp thông tin, bảo vệ và đối xử công bằng.

Số FSCA:
50865

Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Mauritius

Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính, Mauritius (viết tắt FSC) là cơ quan quản lý tổng hợp về lĩnh vực dịch vụ tài chính phi ngân hàng và kinh doanh toàn cầu.

Số Mauritius FSC: GB23202269

Trang web này sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm người dùng tuyệt vời.
Khi truy cập vtmarkets.com, bạn đã chấp nhận chính sách cookie của chúng tôi.