VT Markets APP

Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

Tải về

Giải Thưởng & Chứng Nhận

Giữa thực trạng biến động của thị trường chuyển động nhanh, có một điều vẫn không thay đổi:
mong muốn của chúng tôi là mang lại trải nghiệm giao dịch tốt nhất có thể.

Khám phá danh sách các giải thưởng dưới đây, mỗi giải thưởng là minh chứng cho cam kết liên tục của chúng tôi với quý vị.

Fastest Growing Broker
Europe 2024

Awarded by Global Business
Review Award Magazine

Best Multi-Asset Broker
MENA 2024

Awarded by Global Business
Review Award Magazine

Most Transparent
Forex Broker LATAM 2024

Awarded by Global Business
Review Award Magazine

Most Transparent
Forex Broker MENA 2024

Awarded by International Business
Magazine

Most Reliable Trading
Platform MENA 2024

Awarded by International Business
Magazine

Best Multi-Asset Broker
MENA 2024

Awarded by International Business
Magazine

Best Forex Demo Account
UAE 2024

Awarded by World Business
Outlook Magazine

Best Forex Customer
Service Broker UAE 2024

Awarded by World Business
Outlook Magazine

Most Reliable Trading
Platform MENA 2024

Awarded by
Brands Review Magazine

Best MT4 & MT5 Trading
Platform EMEA 2024

Awarded by
Brands Review Magazine

Best Multi-Asset Broker
MENA 2024

Awarded by International Business
Magazine

Most Reliable Trading
Platform MENA 2024

Awarded by International Business
Magazine

Most Transparent
Forex Broker MENA 2024

Awarded by International Business
Magazine

Best New Multi-Asset
Broker MENA 2023

Awarded by Gazet
International Magazine

Fastest Growing Forex
Broker LATAM 2023

Awarded by Gazet
International Magazine

Best Forex in
Philippines 2023

Awarded by Traders Fair
Awards People's Choice

Best MT4 & MT5 Trading
Platform EMEA 2023

Awarded by
Brands Review Magazine

Most Reliable Trading
Platform MENA 2023

Awarded by
Brands Review Magazine

Best Forex Broker
EMEA 2023

Awarded by
Brands Review Magazine

Best Multi-Asset Broker
South Africa 2023

Awarded by World Business
Stars Magazine

Best Forex Platform
UAE 2023

Awarded by World Business
Stars Magazine

Fastest Growing Broker
Europe 2023

Awarded by Global Business
Review Magazine

Most Transparent
Forex Broker LATAM 2023

Awarded by International
Business Magazine

Best Multi-Asset Broker
MENA 2023

Awarded by International
Business Magazine

Most Reliable Trading
Platform EMEA 2023

Awarded by International
Business Magazine

Best Forex Broker
Europe 2023

Awarded by Forex
Awards

Best Forex Broker
UAE 2023

Awarded by World
Business Outlook

Best Mobile App
Europe 2022

Awarded by International
Business Magazine

Best Affiliate Programme
2022

Awarded by UF
Awards

Best Customer Service
2021

Awarded by FOREX EXPO
2021

Best Customer Service
Europe 2021

Awarded by Global Brands
Magazine

Best Customer Support
Europe 2021

Awarded by International
Business Magazine

Fastest Growing Broker
Europe 2021

Awarded by Global Brands
Magazine

Best Emerging Fintech
Forex Broker Aus 2019

Awarded by
CV Magazine

Trang web này sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm người dùng tuyệt vời.
Khi truy cập vtmarkets.com, bạn đã chấp nhận chính sách cookie của chúng tôi.